luczniczka
medal-stulecia-bydgoszczy
tablica

Prace Zarządu Koła

Zebranie ogólne członków Koła w dniu 16.12.2022 r.

Prezes Zarządu Koła przywitał przybyłych na zebranie kolegów przedstawił porządek zebrania. Uczczono minutą ciszy kolegów którzy polegli i zmarli. Wiceprezes Koła odczytał uchwałę o nadaniu medali. W trakcie zebrania zostało przyjętych 5 nowych kolegów do naszego Koła którym wręczono ,,Certyfikaty” i okolicznościowe pamiątki. Skarbnik Koła przedstawił  bieżącą sytuację finansową Koła oraz podziękował za przekazanie 1% podatku na rzecz naszego Stowarzyszenia. Uchwałą ogólnego zebrania koła uchwalono podwyżkę składki członkowskiej od 2023 roku. Po części oficjalnej zebrania podzieliliśmy się opłatkiem składając sobie życzenia, następnie przystąpiliśmy do rozmów i świętowania.

Zebranie ogólne członków Koła w dniu 06.09.2022 r.

Prezes Zarządu Koła przedstawił działalność Koła w poprzednim kwartale. W trakcie zebrania zostało przyjętych 5 nowych kolegów do naszego Koła którym wręczono ..Certyfikaty” i okolicznościowe pamiątki. Omówiono organizację spotkania opłatkowego organizowanego w dniu 16.12.2022 r. o godz. 17.00. Skarbnik Koła przedstawił  bieżącą sytuację finansową Koła.

Posiedzenie Zarządu Koła w dniu 02.08.2022 r.

 1. Prezes Zarządu Koła przedstawił harmonogram udziału w uroczystościach na teranie miasta:
  – 13.08 obchody Święta Wojska Polskiego,
  – 19 – 21.06 XXXIII Zjazd Kawalerzystów.
  2. Zarząd Koła rozpatrzył 3 wnioski o przyjęcie w poczet członków Stowarzyszenia.
  3. Ustaliliśmy przebieg spotkania integracyjnego w Ośrodku Dydaktyczno – Przyrodniczym w Białochowie.           
  4. Skarbnik Koła przedstawił bieżącą sytuację finansową.

Posiedzenie Zarządu Koła w dniu 07.06.2022 r.

 1. Prezes Zarządu Koła podsumował uroczyste zabranie z okazji Dnia Weterana.
  2. Ustaliliśmy harmonogram udziału w uroczystościach w czerwcu:
   – 08.06 Uroczysta sesja Rady Miejskiej w sprawie nadania honorowego obywatelstwa Miasta Grudziądza p. Karoli SKOWROŃSKIEJ
   – 22.06 Rajd Motocyklowy Weteranów,
     – 24.06 Święto 13 WOG w Grudziądzu,
     – 24.06 Zakończenie roku szkolnego w SP Nr 5 i III LO.
  3. Skarbnik Koła przedstawił bieżącą sytuację finansową.                                                      

Posiedzenie Zarządu Koła w dniu 10.05.2022 r.

 1. Prezes Zarządu Koła podziękował delegacji za udział w uroczystościach Dnia Flagi Rzeczypospolitej Polskiej i Święta Narodowego Trzeciego Maja.
  2. Ustalono harmonogram spotkania koleżeńskiego w dniu 27.05.2022 r. o godzinie 16.30 w restauracji Krokiecik przy ulicy Piłsudskiego 20. Na spotkanie zaproszono przedstawicieli Urzędu Miejskiego, Garnizonu przedstawicieli Fundacji, III Liceum Ogólnokształcącego i członków wspierających.  
  3. Zapraszamy wszystkich członków naszego Koła w dniu 29.05.2022 r. na godzinę 12.00 na grudziądzki Rynek Główny gdzie odbędzie się uroczystość przy Pomniku Żołnierza Polskiego z okazji obchodów Dnia Weterana Działań poza Granicami Państwa.
  4. Skarbnik Koła przedstawił bieżącą sytuację finansową.

Posiedzenie Zarządu Koła w dniu 05.04.2022 r.

 1. Prezes Zarządu Koła przedstawił przebieg uroczystości przekazania obowiązków Dowódcy 8 batalionu walki radioelektronicznej, w której uczestniczył.
  2. Ustalono harmonogram przygotowań do obchodów Święta Weterana – spotkania koleżeńskiego w dniu 27.05.2022 r. 
  3. Omówiono udział delegacji Koła w majowych uroczystościach Dnia Flagi Rzeczypospolitej Polskiej i Święta Narodowego Trzeciego Maja. 
  4. Skarbnik Koła przedstawił bieżącą sytuację finansową.

Posiedzenie Zarządu Koła w dniu 22.02.2022 r.

 1. Prezes Zarządu Koła podziękował delegacji za udział w obchodach 102. Rocznicy Powrotu Grudziądza w Granice Rzeczypospolitej.
 2. Ustalono harmonogram Zebrania Członków Koła w dniu 01.03.2022 r.
 3. Przedstawione zostały kandydatury członków Koła do odznaczeń Stowarzyszenia.
 4. Skarbnik Koła przedstawił bieżącą sytuację finansową.

Posiedzenie Zarządu Koła w dniu 18.01.2022 r.

 1. Prezes Zarządu Koła przedstawił otrzymane życzenia świąteczno – noworoczne od Komendantów, Dowódców Jednostek i Instytucji Wojskowych, parlamentarzystów i grudziądzkich organizacji pozarządowych.                           
 2. Skarbnik Koła przedstawił rozliczenie finansowe za rok 2021.
 3. Komisja Rewizyjna sporządziła protokół kontroli, który zostanie przedstawiony do zatwierdzenia przez zebranie Koła w marcu.
 4. Omówiliśmy udział delegacji Koła w obchodach 102. Rocznicy Powrotu Grudziądza w Granice Rzeczypospolitej.

Posiedzenie Zarządu Koła w dniu 07.12.2021 r.

 1. Prezes Zarządu Koła podziękował delegacjom uczestniczącym w uroczystościach w listopadzie.
 2. Wzorem ubiegłego roku podjęliśmy decyzję o złożeniu życzeń świątecznych w formie kartek pocztowych które dzięki członkowi wspierającemu zostały wydrukowane w zaprzyjaźnionej drukarni.
 3. Został zatwierdzony harmonogram przedsięwzięć na rok 2022.
 4. Z przykrością informujemy że tradycyjne spotkanie opłatkowe również w tym roku nie dojdzie do skutku z powodu panującej pandemii.
 5. Zachęcamy członków naszego Koła do udziału  w dniu 21.12.2021 r. w obchodach na grudziądzkim cmentarzu parafialnym Dnia Pamięci o Poległych i Zmarłych w Misjach i Operacjach Wojskowych poza Granicami Państwa. Zapalimy znicze na grobach śp. Andrzeja WOJDY, i śp. Zbigniewa JASZDEJEWSKIEGO.
 6. Skarbnik Koła przedstawił bieżącą sytuację finansową.

Posiedzenie Zarządu Koła w dniu 02.11.2021 r.

 1. Omówiliśmy udział delegacji w obchodach Narodowego Święta Niepodległości. 
 2. Postanowiliśmy uhonorować Certyfikatem „Instytucji Przyjaznej Weteranom” z okazji 30. rocznicy powstania  Telewizję Kablową Spółdzielni Mieszkaniowej w Grudziądzu.
 3. Zostały przedstawione propozycje wykonania i lokalizacji na terenie miasta tablicy pamiątkowej poświęconej Uczestnikom  Misji i Operacji Wojskowych poza Granicami Państwa.
 4. Skarbnik Koła przedstawił bieżącą sytuację finansową.

Posiedzenie Zarządu Koła w dniu 05.10.2021 r.

 1. Otrzymaliśmy zaproszenie do udziału w uroczystościach z okazji 10. rocznicy powstania Centrum Szkolenia Logistyki.
 2. Planujemy spotkanie z Prezydentem Grudziądza, w sprawie utworzenia Skweru ONZ.
 3. Prezes Zarządu Koła przedstawił informacje z posiedzenia Zarządu Głównego.
 4. Omówiliśmy zakres współpracy z klasami mundurowymi III Liceum Ogólnokształcącego im. Jana Pawła II.
 5. Wyznaczyliśmy delegację do udział w obchodach dnia Wszystkich Świętych.

6. Skarbnik Koła przedstawił bieżącą sytuację finansową.