luczniczka
medal-stulecia-bydgoszczy
tablica

Historia Stowarzyszenia

W listopadzie 1997 roku Światowa Federacja Kombatantów podczas Zjazdu w Seulu podejmuje uchwałę w sprawie rozszerzenia pojęcia „kombatant” na uczestników misji pokojowych. Idea ta spotkała się z pełnym zrozumieniem i poparciem ONZ, OBWE i innych organizacji działających na rzecz międzynarodowego bezpieczeństwa i umacniania pokoju.

W październiku 1998 roku powołana zostaje grupa inicjatywna pod kierownictwem gen. dyw. w st. spocz. Romana MISZTALA. W skład grupy wchodzi 55 byłych uczestników misji pokojowych ONZ i innych organizacji międzynarodowych. Na bazie przygotowanych i złożonych do Sądu Okręgowego w Warszawie dokumentów (m.in. statut przyszłego stowarzyszenia) w dniu 31.05.1999 r. Stowarzyszenie Kombatantów Misji Pokojowych ONZ zostało wpisane do rejestru w dziale A poz. RST 3713 uzyskując KRS 0000158391.
W dniu 10.09.1999 roku w Domu Wojska Polskiego odbył się I Krajowy Zjazd Założycielski w którym uczestniczy ponad 100 przedstawicieli z różnych garnizonów i różnych misji, przyjęto cele i zadania statutowe, powołano struktury stowarzyszenia, przyjęto zasady powoływania kół terenowych i nadawania numeracji kołom.

Wybrano Zarząd Główny i Główną Komisję Rewizyjną:

Prezesem Zarządu Głównego został – gen. bryg. w st. spocz. dr Tadeusz CEPAK
Przewodniczącym Głównej Komisji Rewizyjnej został – ppłk. rez. lek. Tadeusza PUCHAŁA

Podczas Zjazdu Założycielskiego zatwierdzono wzór graficzny znaczka organizacyjnego (zmienionego w późniejszym okresie).

W dniu 23.03.2000 r. w Grudziądzu spotkali się byli uczestnicy misji pokojowych ONZ w celu powołania Koła terenowego. W zebraniu organizacyjno – wyborczym uczestniczyło 13 uczestników misji w wyniku wyborów powołane zostało Koło terenowe SKMP ONZ. Dokonano wyboru Zarządu Koła i Komisji Rewizyjnej:

Prezesem Zarząd Koła został – kol. Jerzy KLITA
Przewodniczącym Komisji Rewizyjnej został – kol. Kazimierz GLAZIŃSKI

Zarząd Główny Stowarzyszenia Kombatantów Misji Pokojowych Organizacji Narodów Zjednoczonych w Warszawie Uchwałą nr 27/PR/1999 z dnia 06.04.2000 r. zatwierdził protokół z zebrania organizacyjno – wyborczego Koła terenowego w Grudziądzu.

Utworzonemu Kołu nadał oznaczenie ewidencyjne „Koło Nr 22”