luczniczka
medal-stulecia-bydgoszczy
tablica

Medal za Zasługi dla Stowarzyszenia

Regulamin

przyznawania Medalu za Zasługi

dla Stowarzyszenia Kombatantów Misji Pokojowych ONZ.

1. Na podstawie § 21 Statutu Stowarzyszenia oraz Zarządzenia Prezesa Zarządu Głównego Stowarzyszenia Nr……/2018/Org. każdy członek Stowarzyszenia za zasługi poniesione w realizacji celów Stowarzyszenia może zostać wyróżniony Medalem Za Zasługi dla Stowarzyszenia Kombatantów Misji Pokojowych ONZ.

2. Medalem można również wyróżnić osobę spoza Stowarzyszenia, która swoją postawą i działalnością wspiera i podnosi prestiż Stowarzyszenia.

3. Medal dzieli się na trzy kategorie:

   • Brązowy

   • Srebrny

   • Złoty

4. Nadanie medalu odbywa się w kolejności od brązowego do złotego. Przy nadawaniu obowiązują następujące przedziały czasowe:

   • Brązowy  – min. po 2 latach od wstąpienia do Stowarzyszenia;

   • Srebrny   – min. po 2 latach od nadania medalu brązowego;

   • Złoty       – min. po 3 latach od nadania medalu srebrnego.

5. Medal Stowarzyszenia danej klasy nadaje się tylko raz.

6. Członkowie Stowarzyszenia, którzy ukończyli 85 lat mogą otrzymać Złoty Medal bez spełnienia warunków pośrednich.

7. Koszty wykonania Medalu oraz wydatki związane z jego dystrybucją pokrywane są przez:

   • Koła (członków) za odznaczenia nadawane na wniosek zarządów kół,

    Zarząd Główny za medale nadawane na jego wniosek.