luczniczka
medal-stulecia-bydgoszczy
tablica

Certyfikat

Certyfikat

Zgodnie z zadaniami przyjętymi do realizacji w 2009 roku Zarząd Główny SKMP ONZ wprowadził do istniejących już „wyróżników” naszego Stowarzyszenia – takich jak emblemat odznaka stowarzyszenia i pamiątkowy krawat – nowy element pod nazwą:

„Certyfikat uczestnika Misji Pokojowej i Stabilizacyjnej”


,,Certyfikat dla firm i instytucji przyjaznych Weteranom Działań Poza Granicami Państwa”