luczniczka
medal-stulecia-bydgoszczy
tablica

Historia stowarzyszenia

W listopadzie 1997 roku Światowa Federacja Kombatantów podczas Zjazdu w Seulu podejmuje uchwałę w sprawie rozszerzenia pojęcia „kombatant” na uczestników misji pokojowych. Idea ta spotkała się z pełnym zrozumieniem i poparciem ONZ, OBWE i innych organizacji działających na rzecz międzynarodowego bezpieczeństwa i umacniania pokoju.
W październiku 1998 roku powołana zostaje grupa inicjatywna pod kierownictwem
gen. dyw. w st. spocz. Romana Misztala. W skład grupy wchodzi 55 byłych uczestników misji pokojowych ONZ i innych organizacji międzynarodowych.
Na bazie przygotowanych i złożonych do Sądu Okręgowego w Warszawie dokumentów (m.in. statut przyszłego stowarzyszenia) w dniu 31.05.1999 r. Stowarzyszenie Kombatantów Misji Pokojowych ONZ zostało wpisane do rejestru w dziale A poz. RST 3713
uzyskując KRS 0000180838.
W dniu 10.09.1999 roku w Domu Wojska Polskiego odbył się I Krajowy Zjazd Założycielski w którym uczestniczy ponad 100 przedstawicieli z różnych garnizonów i różnych misji, przyjęto cele i zadania statutowe, powołano struktury stowarzyszenia, przyjęto zasady powoływania kół terenowych i nadawania numeracji kołom.
Wybrano Zarząd Główny i Główną Komisję Rewizyjną.
Prezesem Zarządu Głównego został – gen. bryg. w st. spocz. dr Tadeusz Cepak
Przewodniczącym Głównej Komisji Rewizyjnej został – ppłk. rez. lek. Tadeusza Puchała.
Podczas Zjazdu Założycielskiego zatwierdzono wzór graficzny znaczka organizacyjnego (zmienionego w późniejszym okresie).
W dniu 23.03.2000 r. w Grudziądzu spotkali się byli uczestnicy misji pokojowych ONZ w celu powołania Koła terenowego. W zebraniu organizacyjno – wyborczym uczestniczyło 13 uczestników misji w wyniku wyborów powołane zostało Koło terenowe SKMP ONZ.
Dokonano wyboru Zarządu Koła i Komisji Rewizyjnej :
Prezesem Zarząd Koła został – kol. Jerzy Klita
Przewodniczącym Komisji Rewizyjnej został – kol. Kazimierz Glaziński.

Zarząd Główny Stowarzyszenia Kombatantów Misji Pokojowych Organizacji Narodów Zjednoczonych w Warszawie
Uchwałą nr 27/PR/1999 z dnia 06.04.2000 r. zatwierdził protokół z zebrania organizacyjno – wyborczego Koła terenowego w Grudziądzu. Utworzonemu Kołu nadał oznaczenie ewidencyjne „ Koło nr 22 ‘’