luczniczka
medal-stulecia-bydgoszczy
tablica

Posiedzenia Zarządu/Zebrania Koła

Posiedzenie Zarządu Koła w dniu 02.08.2022 r.

1. Prezes Zarządu Koła przedstawił harmonogram udziału w uroczystościach na teranie miasta:
– 13.08 obchody Święta Wojska Polskiego,
– 19 – 21.06 XXXIII Zjazd Kawalerzystów.
2. Zarząd Koła rozpatrzył 3 wnioski o przyjęcie w poczet członków Stowarzyszenia.
3. Ustaliliśmy przebieg spotkania integracyjnego w Ośrodku Dydaktyczno – Przyrodniczym w Białochowie.           
4. Skarbnik Koła przedstawił bieżącą sytuację finansową.


Posiedzenie Zarządu Koła w dniu 07.06.2022 r.

1. Prezes Zarządu Koła podsumował uroczyste zabranie z okazji Dnia Weterana.
2. Ustaliliśmy harmonogram udziału w uroczystościach w czerwcu:
   – 08.06 Uroczysta sesja Rady Miejskiej w sprawie nadania honorowego obywatelstwa Miasta Grudziądza p. Karoli SKOWROŃSKIEJ
   – 22.06 Rajd Motocyklowy Weteranów,
   – 24.06 Święto 13 WOG w Grudziądzu,
   – 24.06 Zakończenie roku szkolnego w SP Nr 5 i III LO.
3. Skarbnik Koła przedstawił bieżącą sytuację finansową.                                                      


Posiedzenie Zarządu Koła w dniu 10.05.2022 r.

1. Prezes Zarządu Koła podziękował delegacji za udział w uroczystościach Dnia Flagi Rzeczypospolitej Polskiej i Święta Narodowego Trzeciego Maja.
2. Ustalono harmonogram spotkania koleżeńskiego w dniu 27.05.2022 r. o godzinie 16.30 w restauracji Krokiecik przy ulicy Piłsudskiego 20. Na spotkanie zaproszono przedstawicieli Urzędu Miejskiego, Garnizonu przedstawicieli Fundacji, III Liceum Ogólnokształcącego i członków wspierających.  
3. Zapraszamy wszystkich członków naszego Koła w dniu 29.05.2022 r. na godzinę 12.00 na grudziądzki Rynek Główny gdzie odbędzie się uroczystość przy Pomniku Żołnierza Polskiego z okazji obchodów Dnia Weterana Działań poza Granicami Państwa.
4. Skarbnik Koła przedstawił bieżącą sytuację finansową.


Posiedzenie Zarządu Koła w dniu 05.04.2022 r.

1. Prezes Zarządu Koła przedstawił przebieg uroczystości przekazania obowiązków Dowódcy 8 batalionu walki radioelektronicznej, w której uczestniczył.
2. Ustalono harmonogram przygotowań do obchodów Święta Weterana – spotkania koleżeńskiego w dniu 27.05.2022 r. 
3. Omówiono udział delegacji Koła w majowych uroczystościach Dnia Flagi Rzeczypospolitej Polskiej i Święta Narodowego Trzeciego Maja. 
4. Skarbnik Koła przedstawił bieżącą sytuację finansową.


Posiedzenie Zarządu Koła w dniu 22.02.2022 r.

1. Prezes Zarządu Koła podziękował delegacji za udział w obchodach 102. Rocznicy Powrotu Grudziądza w Granice Rzeczypospolitej.

2. Ustalono harmonogram Zebrania Członków Koła w dniu 01.03.2022 r.

3. Przedstawione zostały kandydatury członków Koła do odznaczeń Stowarzyszenia.

4. Skarbnik Koła przedstawił bieżącą sytuację finansową.


Posiedzenie Zarządu Koła w dniu 18.01.2022 r.

1. Prezes Zarządu Koła przedstawił otrzymane życzenia świąteczno – noworoczne od Komendantów, Dowódców Jednostek i Instytucji Wojskowych, parlamentarzystów i grudziądzkich organizacji pozarządowych.                           

2. Skarbnik Koła przedstawił rozliczenie finansowe za rok 2021.

3. Komisja Rewizyjna sporządziła protokół kontroli, który zostanie przedstawiony do zatwierdzenia przez zebranie Koła w marcu.

4. Omówiliśmy udział delegacji Koła w obchodach 102. Rocznicy Powrotu Grudziądza w Granice Rzeczypospolitej.


Posiedzenie Zarządu Koła w dniu 07.12.2021 r.

1. Prezes Zarządu Koła podziękował delegacjom uczestniczącym w uroczystościach w listopadzie.

2. Wzorem ubiegłego roku podjęliśmy decyzję o złożeniu życzeń świątecznych w formie kartek pocztowych które dzięki członkowi wspierającemu zostały wydrukowane w zaprzyjaźnionej drukarni.

3. Został zatwierdzony harmonogram przedsięwzięć na rok 2022.

4. Z przykrością informujemy że tradycyjne spotkanie opłatkowe również w tym roku nie dojdzie do skutku z powodu panującej pandemii.

5. Zachęcamy członków naszego Koła do udziału  w dniu 21.12.2021 r. w obchodach na grudziądzkim cmentarzu parafialnym Dnia Pamięci o Poległych i Zmarłych w Misjach i Operacjach Wojskowych poza Granicami Państwa. Zapalimy znicze na grobach śp. Andrzeja WOJDY, i śp. Zbigniewa JASZDEJEWSKIEGO.

6. Skarbnik Koła przedstawił bieżącą sytuację finansową.


Posiedzenie Zarządu Koła w dniu 02.11.2021 r.

1. Omówiliśmy udział delegacji w obchodach Narodowego Święta Niepodległości. 

2. Postanowiliśmy uhonorować Certyfikatem „Instytucji Przyjaznej Weteranom” z okazji 30. rocznicy powstania  Telewizję Kablową Spółdzielni Mieszkaniowej w Grudziądzu.

3.  Zostały przedstawione propozycje wykonania i lokalizacji na terenie miasta tablicy pamiątkowej poświęconej Uczestnikom  Misji i Operacji Wojskowych poza Granicami Państwa.

4. Skarbnik Koła przedstawił bieżącą sytuację finansową.


Posiedzenie Zarządu Koła w dniu 05.10.2021 r.

1. Otrzymaliśmy zaproszenie do udziału w uroczystościach z okazji 10. rocznicy powstania Centrum Szkolenia Logistyki.

2. Planujemy spotkanie z Prezydentem Grudziądza, w sprawie utworzenia Skweru ONZ.

3. Prezes Zarządu Koła przedstawił informacje z posiedzenia Zarządu Głównego.

4. Omówiliśmy zakres współpracy z klasami mundurowymi III Liceum Ogólnokształcącego im. Jana Pawła II.

5. Wyznaczyliśmy delegację  do udział w obchodach dnia Wszystkich Świętych.

6. Skarbnik Koła przedstawił bieżącą sytuację finansową.