luczniczka
medal-stulecia-bydgoszczy
tablica

30 września, 2023

VI Krajowy Zjazd Delegatów.

W dniu 30.09.2023 r. odbył się w Warszawie VI Krajowy Zjazd Delegatów SKMP ONZ. W Zjeździe uczestniczyło 74 delegatów wybranych w Kołach Stowarzyszenia. Nasze Koło reprezentowali koledzy: Leszek KAZNOWSKI, Mariusz PEGLAU, Sławomir URLICKI i Józef MARCINIAK. Przyjęto „Program i główne kierunki działalności Stowarzyszenia na lata 2023 – 2027”. Zjazd wybrał na 4 letnią kadencję nowe władze naczelne Stowarzyszenia.